YSK’nin ‘seçim iptal edilirse’ kararı Resmi gazetede

Yerel seçime 3 gün kala, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

YSK’nin, 2972 sayılı Yerel Seçim Kanunu’nun “Seçimin veya tutanağın iptali” başlıklı 25’inci maddesinde öngörülen süreler ve işlemlere ilişkin kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, kanunun “Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılır. İl seçim kurulu, seçimin iptaline dair kararı ilan ettiği gibi kararın kesinleşmesini müteakip o çevre de seçimin yapılacağını da derhal ilan eder.” ve “Bu ilandan sonra gelen 60 inci günü takip eden ilk pazar, oy verme günüdür” hükümlerine atıf yapıldı.

Kararda özetle şu ifadeler yer aldı:

– 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin bir kısmının Yüksek Seçim Kurulunca veya il seçim kurullarınca seçim iş ve işlemlerindeki eksiklik ve usulsüzlükler nedeniyle yapılacak itiraz üzerine iptaline karar verilmesi halinde, o çevrede iptal edilecek seçimin yeniden yapılacağı ilgili il seçim kurulunca derhål ilân edilerek, bu ilândan sonra gelen 60’ıncı günü takip eden ilk pazar günü oy verme işlemi gerçekleştirilir.
– Yapılmış olan bir seçimin, sadece oy verme ve sonrasına ilişkin bazı işlemler nedeniyle iptal edilmiş ve sonuçlanmamış olması karşısında, seçimin yeniden yapılmasına karar verilmesi durumunda iptal edilen seçime bağlı olarak yapılan veya yerine getirilen tüm işlemlerin yapılacak olan seçimde tekrarlanmasına gerek bulunmamaktadır.

‘YENİDEN ADAY TESPİTİ YAPILMAYACAK’

Karar ayrıca seçimin iptal edilmesi durumunda yeniden yapıyacağı tarih de ilan edildi:

IV) 31 Mart 2024 Tarihinde Yapılacak Olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Seçimin, Seçim İş ve İşlemleri Nedeniyle İptaline Karar Verilmesi Halinde;
A- Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimlerinde;
1) Seçime katılabilecek siyasi partilerin yeniden tespit ve ilân edilmesine gerek bulunmadığına,
2) 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçime katılmış olan siyasi partilerin bu seçime de katılabileceklerine ve bu seçimler için oy verme gününün 2 Haziran 2024 Pazar günü olduğuna,
3) Siyasi partilerin yeniden aday tespiti yapamayacaklarına, ancak; ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmaların ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabileceğine,
4) 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçime bağımsız aday olarak katılacak olanların bu seçime de katılabileceklerine, yeniden bağımsız adaylık başvurusunun kabul edilemeyeceğine,
5) Birleşik oy pusulalarının basımı ile görme engelli oy kullanma şablonlarının hazırlanmasında, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Kurulumuzun 31/1/2024 tarihli ve 2024/191 sayılı Kararı ile belirlenen usul ve esasların aynen uygulanması gerektiğine…

(HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x